Terug

Golf plaatselijke regels
    

Plaatselijke regels Golfclub "De Kieviten” versie 2019

 

Buiten de Baan
is het gehele gebied:

a.     Voorbij de grenzen die worden aangegeven met witte lijnen en/of palen die de grens van de baan aangeven.

b.    Voorbij de baanzijde van de sloot die de baan omgeeft.

 

Stenen in bunkers zijn losse obstakels.

 

Grond in Bewerking (GUR)

a.     Daar waar GUR is gemerkt met blauwe palen MAG de speler de belemmering ontwijken.

b.     GUR gemarkeerd door blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone. Indien sprake is van een belemmering dan moet de speler deze ontwijken volgens Regel 16 -1f.

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Verkeerde green
Bij het spelen van hole 2/11, 3/12, 7/16 of 9/18 moet de speler handelen volgens Regel 13-1f als zijn of haar bal tot stilstand is gekomen op de green van een andere hole dan de hole die op dat moment wordt gespeeld of als die green een belemmering vormt voor zijn of haar stand of de ruimte van de voorgenomen swing.

a.     Bij het bepalen van de dropzone voor het ontwijken van die green omvat de green ook een afstand van twee clublengten vanaf de rand van de green.

b.     Bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering moet zowel de green als de voorgreen volledig ontweken worden.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Dropping zones
Indien een bal tegen de netten nabij de green van hole 5/14 en 6/15 ligt of de speler wordt door zo’n net belemmerd bij het innemen van zijn stand of zijn voorgenomen swing, mag de speler:

a.     Handelen volgens Regel 19.2 (Onspeelbare bal in algemeen gebied)

b.    Als extra optie, met bijtelling van één strafslag, de bal droppen in de dichtstbijzijnde dropping zone, ook al is deze dichter bij de hole. De dropping zone is het gebied van één stoklengte rondom de witte tegel. De dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Veiligheidshekken
Indien bij het spelen van hole 2/11 of 4/13 het beschermende hek op hole 3/12 zich op de speellijn van de speler bevindt:

a.     Mag de speler deze belemmering zonder straf ontwijken door een bal te droppen in de dropping zone  nabij het beschermingshek en van daar te spelen.

b.     Echter het gebruik van deze optie is uitsluitend toegestaan als de bal dichterbij de hole ligt dan waar de dropping zone zich bevindt (zie Regel 14.3).

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring