Terug Golf 17 April

Weigering bij ballenkaarten

Nieuws afbeeldingHelaas zijn er bij de ballenmachine de laatste tijd een aantal keren storingen opgetreden. Sommige ballenkaarten werden niet geaccepteerd of na een aantal (minder dan 10) afgiften van ballen werd aangegeven dat de kaart geen credits meer had. Er wordt onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn. Indien er zich bij een kaart zo'n storing voordoet, dan geldt het volgende: Een nieuwe kaart kost €6,00 voor 10 afgiften van ballen. Dit is €0,60 per afgifte/punt op de kaart. Als een nieuwe kaart niet geaccepteerd wordt kan die, bij de bar, omgeruild worden voor een nieuwe kaart. Als de kaart na een aantal afgiften niet meer geaccepteerd wordt, kan het aantal punten voor geslaagde afgiften op de kaart geteld worden. De kaart kan dan bij de bar, met betaling van het aantal punten x €0,60  omgeruild worden voor een nieuwe kaart.    

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring