Terug Golf 11 Mei

driving range, putting green, les van Max en lockerruimte

Nieuws afbeelding

Beste golfleden,

Gisteren hebben jullie van ons een mail gekregen over onder meer de voorwaarden waaronder de golfbaan binnenkort weer open gaat voor vrij spelen.

Vandaag informatie over de driving range, putting-/oefengreen, de lockerruimte en de lessen van Max, onze pro.

We hebben gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden op ons golfterrein. Van belang is de noodzaak van anderhalve meter afstand houden en extra aandacht voor het gegeven dat veel golfleden tot hogere risicogroep behoren.


We zijn tot de volgende besluiten gekomen.
- De putting-/oefengreen blijft voorlopig gesloten voor alle golfers.
- De driving range blijft voorlopig gesloten voor vrije golfers.

- Het is mogelijk bij Max les te krijgen op de driving range. De tijden die Max daarvoor beschikbaar heeft, zijn dinsdag van 13.30 tot 18.00 uur, woensdag van 13.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 13 uur.

Het is de bedoeling dat hij onder andere een aanbod gaat doen voor groepslessen van een uur met aansluitend een half uur oefenen onder zijn toezicht. Les voor maximaal 4 golfleden tegelijk (voor de veiligheid waarbij tussen de lessers een mat vrij wordt gehouden).
- De lockerruimte zal bereikbaar zijn voor wie een gereserveerde ronde van 9 holes gaat lopen en/of les gaat krijgen van Max. Daarbij zal gelden dat er maar één persoon in de ruimte mag zijn. Dus wachten tot ruimte leeg is.

We hebben grote behoefte aan golfleden die in ieder geval tijdelijk willen gaan helpen bij het toezicht (marshal zijn). Het vraagt een paar uur per week. Onvoldoende marshals betekent minder te reserveren starttijden.


Wie wil het bestuur assisteren? Graag aanmelden bij Jan de Haas.

Meer informatie volgt in de komende dagen. Houd onze mails in het oog.

Met vriendelijke groet,

Het golfbestuur

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring