Terug Golf 4 Oktober

3 weken geen golfwedstrijden i.v.m. Corona

We staan met anderhalf been in een tweede coronagolf. Landelijk, maar zeker regionaal, in de Leidse en Haagse regio. Daarbij is inmiddels duidelijk dat niet alleen jongeren maar ook ouderen zich niet altijd meer aan de Corona-maatregelen houden. Met name de anderhalve meter afstand moet er in de praktijk aan geloven. 

We zien dit helaas ook op De Kieviten. De golfleden in het algemeen vormen daarop geen uitzondering. Te weinig afstand houden tot anderen speelt met name zodra er sprake is van wedstrijden en groepen golfers. Denk daarbij aan het van te voren melden en een praatje maken met andere deelnemers en het na afloop samen koffie drinken en de prijsuitreiking. De anderhalve meter (2 stoklengten) wordt veelal echt niet gehaald.
We moeten er na de laatste persconferentie rekening mee houden dat de Veiligheidsregio Haaglanden de teugels gaat aanhalen en het toezicht vanuit de gemeente geïntensiveerd wordt. Dat betekent dat het risico toeneemt dat er boetes uitgedeeld gaan worden en De Kieviten ook gesloten kan worden. Dat willen we met z’n allen toch voorkomen.

We roepen jullie dan ook op om extra alert te zijn wanneer jullie op het Kievitenterrein zijn en overal echt die anderhalve meter in acht te nemen. Spreek elkaar er ook op aan.

Hoewel het ieders eigen verantwoordelijkheid is om voldoende afstand te bewaren, heeft het hoofdbestuur besloten het clubhuis 3 weken te sluiten. Jullie hebben dat ook al kunnen lezen in de nieuwsmail van het Hoofdbestuur. De toiletten en de AED blijven wel bereikbaar.
Er zijn afspraken gemaakt over het openen en sluiten van het terrein en het clubhuis.

‘Veiligheid voor allen’ staat op één!
Het golfbestuur heeft gekeken naar de mogelijkheden om de wekelijkse wedstrijden door te laten gaan. De wedstrijdleiders hebben natuurlijk ruimte nodig om indelingen te maken en uitslagen te regelen. Nu het weer beduidend minder wordt, is het niet altijd prettig om dat in de openlucht te doen. Ook is meegenomen dat golfers dus vaak te weinig afstand houden ondanks dat ze worden herinnerd. Uiteindelijk is in overleg met de wedstrijdleiders besloten de komende 3 weken geen wedstrijden te houden. Daarna zullen we mede op basis van de landelijke en regionale ontwikkelingen en de berichten van de regering bekijken of we daarna weer voorzichtig kunnen opstarten.

De wedstrijden die vervallen, zijn uit e-golf4u gehaald. De inschrijvingen die al waren gedaan, zijn dus ook verwijderd.

Daarmee is het nu mogelijk om op de betreffende ochtenden een starttijd te reserveren voor het lopen van 9 of 18 holes.


De Corona-regels op een rijtje.

Algemeen

· blijf thuis bij klachten en laat je testen;

· blijf thuis indien een huisgenoot klachten heeft (koorts) of als een huisgenoot positief is getest op COVID-19;

· blijf thuis als je advies hebt gekregen om in thuisquarantaine te gaan (vanuit BCO of verblijf in oranje/rood gebied);

· ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; houd 1,5 meter afstand;

· pas hygiëne toe:

o was vaak uw handen;

o hoest en nies in uw ellenboog;

o Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg en was daarna uw handen;

o Schud geen handen;

· vermijd drukte;

· Het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.Het golfbestuur

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring