Terug
Golfbestuur
Marijke Meerburg Voorzitter golf
Jan de Haas Secretaris
Frans Boersma Penningmeester
Frank Schut Ledenadministratie
Frans Boverhof Baancommissaris
Richard Boverhof Wedstrijdcommissaris