hockey_lidmaatschap_blok3

De contributie wordt jaarlijks – in het voorjaar - door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bindend vastgesteld voor het aankomende verenigingsjaar dat steeds aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar.

Meer informatie klik hier.
 

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring