hockey_lidmaatschap_blok3

De contributie wordt jaarlijks – in het voorjaar - door de Algemene Leden Vergadering (ALV) bindend vastgesteld voor het aankomende verenigingsjaar dat steeds aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar.

Meer informatie klik hier.
 

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen