Hockey 20 April

Opzeggen lidmaatschap hockey voor 1 mei!

Nieuws afbeelding

Wij vinden het uiteraard bijzonder jammer wanneer een lid zich afmeldt, maar we willen het als club graag heel duidelijk maken hoe u zich kunt afmelden als zich de situatie voordoet.

Opzeggingen dienen vóór 1 mei van het lopende seizoen plaats te vinden, door een e-mail aan:  [email protected]

Deze deadline - vóór 1 mei - geldt mede, omdat vanaf die datum de (complexe) planning voor het volgende seizoen wordt opgepakt. Deze datum, die bij veel hockeyclubs wordt gehanteerd, wijkt ook niet af van die van vorige seizoenen.

Ik heb mijn lidmaatschap te laat opgezegd, wat nu?

Soms zeggen leden net iets te laat het lidmaatschap op. Formeel is dan de volledige contributie verschuldigd voor het komende seizoen. Dat doen wij niet om leden op kosten te jagen, maar we moeten de opzegtermijn strikt hanteren omdat we als club allerlei financiële verplichtingen aangaan, welke o.a. zijn gebaseerd op het aantal leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de contributie welke wij aan de KNHB moeten betalen. 

Om de leden die net iets te laat opzeggen tegemoet te komen heeft het bestuur besloten gedurende een periode van maximaal 1 kalendermaand coulance te betrachten. Dat betekent dat wanneer iemand opzegt binnen 1 kalendermaand na de uiterste opzegdata, het lid niet de volledige contributie verschuldigd is, maar slechts €50,00. Hiermee komen wij deze situaties tegemoet, maar dekken wij als vereniging de kosten af welke wij hiervoor moeten maken.

Spelers, die het niet eens zijn met de teamindeling, kunnen niet zonder financiële consequenties na 1 mei opzeggen.

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring