Algemene ledenvergadering De Kieviten
10 Mei

Algemene ledenvergadering De Kieviten

Algemene ledenvergadering De Kieviten. 
Juni vergadering: vooruitblik.

Het Hoofdbestuur van De Kieviten nodigt alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op  

maandag 17 juni 2019, 20. 00 uur, clubhuis.

De stukken voor deze vergadering zullen u zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.
Op de agenda staan in ieder geval: begroting 2019-2020, bestuurssamenstelling Hoofdbestuur, voortgang nieuwbouw clubhuis en sporthal..

Met vriendelijke groet,

Bert Bos - secretaris Hoofdbestuur De Kieviten

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen