ALGEMENE LEDENVERGADERING DE KIEVITEN
18 Juni

ALGEMENE LEDENVERGADERING DE KIEVITEN

Nieuws afbeelding

Het hoofdbestuur van De Kieviten nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 2 juli 2020 in het clubhuis.

Het hoofdbestuur wil deze vergadering fysiek houden, uiteraard volgens de protocollen van de coronacrisis. Wij gaan in eerste instantie uit van maximaal 30 leden, na aanmelding vooraf, in het clubgebouw, op 1 ½ m afstand. Indien het aantal aanmeldingen hoger is dan 30 zullen wij uitwijken naar de sporthal, of de vergadering anderszins organiseren.

De leden die de vergadering willen bezoeken wordt verzocht zich te voren (uiterlijk 1 juli 2020) op te geven bij Ammar Nafawa, [email protected].

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.Opening.

2.Vaststellen notulen van de ALV van 19 december 2019.*

3.Ingekomen en uitgegane stukken.

4.Mededelingen (o.a. sport op De Kieviten in coronatijd).

5.Vooruitblik op het nieuwe verenigingsjaar.

6.Toelichting op de exploitatiebegroting en investeringen 2018/2019.*

7.7.1.Vaststellen van de contributie 2019/2020
7.2.Vaststellen van de begroting 2019/2020.

8.Wat verder ter tafel komt.

9.Rondvraag.

10. Sluiting.

*De stukken voor de agendapunten 2 en 6 kunnen worden opgevraagd via e-mail [email protected] of vanaf 18 juni 2020 worden afgehaald bij Ammar Nafawa in het kantoor van De Kieviten (graag na telefonische afspraak, 070 5142430).

 

Bert Bos - Secretaris hoofdbestuur De Kieviten

 

Bijlage

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring