Nieuws
Algemene Ledenvergadering Omnisportvereniging De Kieviten
 
Namens het Bestuur van De Kieviten deel ik de leden mee dat de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal worden gehouden op
 
Donderdag 20 december 2018, 20. 00 uur, clubhuis.
 
De agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk toegestuurd en / of ter beschikking gesteld.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bert Bos,  secr. De Kieviten
Geplaatst op : 15-11-2018  |  Lees meer


 
Nieuwbouw
Zie bijlage, de brief van de Gemeente Wassenaar


 
Privacy
Beste leden,   
Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle binnen de Europese Unie van kracht zijnde nationale privacywetgevingen.   
Als lid of vrijwilliger van de Kieviten heb je aan de Kieviten een aantal persoonsgegevens verstrekt zoals jouw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, email, telefoonnummer, voorkeuren en foto. Daarnaast hebben wij nog een aantal gegevens die wij verwerken, zoals bondsnummer maar ook betalingsvoorkeur. Deze gegevens gebruiken wij voor het faciliteren van jouw lidmaatschap en het organiseren van de diverse competities (golf, tennis, hockey) en andere gerelateerde activiteiten.
Geplaatst op : 1-6-2018  |  Lees meer


 
Binnenparkeerplaats
Beste leden en anderen,
Het is het Hoofdbestuur opgevallen dat met enige regelmaat veel auto’s op het binnenterrein van De Kieviten geparkeerd staan. Naast overlast brengt dit gevaarlijke situaties met zich mee.
Naast de pachter, die hooguit met twee auto’s op het terrein mag staan, de manager terreinen en de schoonmaak, zijn de parkeerplekken alleen beschikbaar voor leveranciers die kortstondig spullen leveren. Wij hopen op uw aller medewerking en danken u voor uw begrip.  


Het Hoofdbestuur van De Kieviten.
Geplaatst op : 14-9-2017  |  Lees meer


 
Eerder nieuws