Huidige samenstelling Hoofdbestuur De Kieviten

Het Hoofdbestuur van de Kieviten deelt de leden mee dat het Bestuur sedert haar laatste vergadering van 11 juli 2017 als volgt is samengesteld:

 

Hoofdbestuur:

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter (interim) Bert Kroon, ter vervanging van Jasper van Renesse van Duivenbode.

Secretaris: Bert Bos.

Penningmeester: Bert Kroon.

Leden van het hoofdbestuur namens de afdelingen golf, tennis en hockey:

Namens de afdeling golf: voorzitter Jan van Spronsen.

Namens de afdeling tennis: voorzitter (interim) Mildo Meijer, ter vervanging van Harm Bons, die in maart 2017 is afgetreden.

Namens de afdeling hockey: voorzitter hockey Marco Snelderwaard.

Op de ALV van december 2017 zal het voorzitterschap van het hoofdbestuur op de agenda komen. Op de website zal een bericht geplaatst worden met een functieprofiel, waarna degenen die menen te voldoen aan het profiel, zich met motivatie schriftelijk kenbaar kunnen maken aan de secretaris van het Hoofdbestuur.

Op de ledenvergaderingen van de afdelingen (in november) zullen de voorzitterschappen van de afdelingen op de agenda komen.

 

Namens het hoofdbestuur,

 

Bert Bos – secretaris