Huidige samenstelling Hoofdbestuur De Kieviten

Mildo Meijer nieuwe voorzitter Hoofdbestuur van De Kieviten.


Op de Algemene ledenvergadering van  12 december j.l. is Mildo Meijer gekozen tot nieuwe voorzitter van het Hoofdbestuur van De Kieviten. Hij volgt daarmee Jasper van Renesse van Duivenbode op. Het hoofdbestuur is nu als volgt samengesteld: 

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Mildo Meijer

Secretaris: Bert Bos.

Penningmeester: Bert Kroon

Leden van het hoofdbestuur namens de afdelingen golf, tennis en hockey:

Namens de afdeling golf: voorzitter Jan van Spronsen.

Namens de afdeling tennis: voorzitter Derrick Golden

Namens de afdeling hockey: voorzitter Marco Snelderwaard.


Namens het hoofdbestuur,

 

Bert Bos – secretaris