Huidige samenstelling Hoofdbestuur De Kieviten

Het Hoofdbestuur van de Kieviten deelt de leden mee dat het Bestuur sedert haar laatste vergadering van 11 juli 2017 als volgt is samengesteld:

 

Hoofdbestuur:

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter (interim) Bert Kroon, ter vervanging van Jasper van Renesse van Duivenbode.

Secretaris: Bert Bos.

Penningmeester: Bert Kroon.

Leden van het hoofdbestuur namens de afdelingen golf, tennis en hockey:

Namens de afdeling golf: voorzitter Jan van Spronsen.

Namens de afdeling tennis: voorzitter (interim) Mildo Meijer, ter vervanging van Harm Bons, die in maart 2017 is afgetreden.

Namens de afdeling hockey: voorzitter hockey Marco Snelderwaard.

Op de ALV van december 2017 zal het voorzitterschap van het hoofdbestuur op de agenda komen. .

 

Namens het hoofdbestuur,

 

Bert Bos – secretaris