Algemene Ledenvergadering van De Kieviten: decembervergadering

Namens het hoofdbestuur van De Kieviten nodig ik alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging (de eerste vergadering van het lopende verenigingsjaar). De datum: dinsdag 12 december, 20. 00 uur, clubhuis.

De notulen van de vorige ALV, de agenda van de komende vergadering alsmede relevante stukken zullen u tijdig beschikbaar worden gesteld.

Namens het hoofdbestuur van De Kieviten,

Bert Bos – secr.