Rookontmoediging De Kieviten

Aan de leden en ouders van de leden van De Kieviten. 

Zoals wellicht aan u bekend, is er een brede maatschappelijke discussie gaande over de gevaren van het roken. De Kieviten is zich bewust van de risico’s van het roken en wil het roken op ons terrein ontmoedigen, in het bijzonder ter bescherming van de jeugdleden. Het is voor kinderen heel moeilijk om de verleiding zelf te gaan roken te weerstaan als dit op het sportterrein door ouderen gebeurt.

Naar aanleiding van een voorstel van het hoofdbestuur heeft de Algemene Ledenvergadering van 12 december j.l. uitgesproken dat het roken ontmoedigt moet worden op momenten dat veel jeugdleden aanwezig zijn. De Kieviten wil op dit moment niet overgaan tot een algeheel rookverbod (zoals dat momenteel wèl geldt binnen het clubhuis en de sporthal), maar er bij de leden ten sterkste op aandringen het roken te vermijden op woensdagmiddag en zaterdag (de gehele dag), wanneer er veel jeugdleden op de vereniging aanwezig zijn. Het hoofdbestuur zal over een jaar evalueren in hoeverre dit verzoek in de praktijk werkt. 

Namens het hoofdbestuur,

Bert Bos – secretaris.