Algemene Ledenvergadering De Kieviten, dinsdag 19 juni 2018. 20 00 uur, clubhuis

Het hoofdbestuur van De Kieviten heeft als datum van de komende Algemene ledenvergadering van de vereniging (de zomervergadering) vastgesteld

dinsdag 19 juni 2018, 20 00 uur, clubhuis.

De agenda zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Op deze vergadering krijt u informatie over onderhoud en verbetering van velden over de renovatie van clubhuis en sporthal, over de financiën van de vereniging enzovoorts.

Ieder is van harte uitgenodigd.

Ber Bos – secretaris HB