Privacy

Beste leden,  

Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle binnen de Europese Unie van kracht zijnde nationale privacywetgevingen.  

Als lid of vrijwilliger van de Kieviten heb je aan de Kieviten een aantal persoonsgegevens verstrekt zoals jouw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, email, telefoonnummer, voorkeuren en foto. Daarnaast hebben wij nog een aantal gegevens die wij verwerken, zoals bondsnummer maar ook betalingsvoorkeur. Deze gegevens gebruiken wij voor het faciliteren van jouw lidmaatschap en het organiseren van de diverse competities (golf, tennis, hockey) en andere gerelateerde activiteiten.

De gegevens die wij verwerken delen wij ook met sommige andere organisaties, bijvoorbeeld bondsnummers en teamindeling met de KNLTB, NGF en KNHB. Wij hebben ook systemen die door derden worden gehost die onze gegevens verwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens zoals de ledenadministratie die in LISA worden verwerkt. Met deze derden hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten om ervoor te zorgen dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het overeengekomen doel en de gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt.

Omdat de gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van jouw lidmaatschap is formeel geen nadere toestemming vereist. Niettemin gaan we er van uit dat je stilzwijgend instemt met de verwerking van deze gegevens.

De Kieviten moet op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen aantonen dat ze voldoet aan deze wetgeving. Niet alleen vanwege de wetgeving maar ook als vereniging hechten wij veel waarde aan de privacy van onze leden. 

Binnen de Kieviten zijn wij inmiddels met privacy aan de slag. Ondersteund door een privacy consultant brengen we de huidige en gewenste privacy situatie bij de Kieviten van a tot z in kaart. Hierdoor wordt duidelijk waar we persoonsgegevens verwerken, of dat echt nodig is, of het mag, of we het veilig doen. Denk aan welke persoonlijke informatie we vragen bij een aanmelding en hoe we omgaan met foto’s op de website. 

We gaan zorgen dat privacy structureel is ingebed zodat er een toekomstvast privacy fundament komt voor onze vereniging.  

Vragen over privacy zijn welkom en kunnen naar: de[email protected] 

Mildo Meijer, Voorzitter Hoofdbestuur Kieviten