Golf NGF

Golf NGF

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) is de overkoepelende sportorganisatie van alle golfers in Nederland, zowel de leden van golfclubs als de vrije golfers.


De NGF heeft een missie en een visie vastgesteld:

Missie

Het te voeren beleid is gebaseerd op een aantal ontwikkelingen in de samenleving die voor golf van belang zijn:                 
  • Bewegen, gezondheid en natuur nemen een steeds belangrijkere plaats in.
  • Nederland vergrijst in een snel tempo.
  • Open gemeenschappen zijn in, gesloten varianten zijn uit. Of je nu exclusief wil zijn of voor iedereen: toegankelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid nemen zijn in beide varianten noodzakelijk.
  • Mensen willen sporten wanneer het hen uitkomt, in een bij voorkeur licht sociaal verband  zonder al te veel (lange termijn) verplichtingen.

Visie

Het beleid voor de komende jaren van de Nederlandse Golf Federatie is vooral gericht op noodzakelijke verandering. Beter Golf (inhoud/kwaliteit/lange termijn) moet leiden tot Meer Golf, onder andere door een toename van het aantal actieve golfers.

Het beleid van de NGF is gebaseerd op de volgende overtuigingen:

1. Golf heeft het in zich om een bijdrage te leveren op voorgaande beschreven ontwikkelingen in de samenleving.

2. Golf is een gezonde, sociale buitensport die geschikt is voor alle leeftijden en niveaus, mede door het unieke handicapsysteem.

3. Golf is een groene, duurzame sport in de natuur. De golfwereld beheert ruim tienduizend hectare en de NGF voelt zich niet alleen verantwoordelijk maar ziet ook kansen om sport en natuur te verbinden.

4. Nederland heeft met zijn vele, verschillende golfaccommodaties een goede infrastructuur waardoor golf in veel vormen kan worden aangeboden.

5. Hoe meer succesbeleving, hoe langer iemand verbonden blijft aan de sport. Het is dus van belang dat nieuwe golfers goed worden opgeleid en dat bestaande golfers sportief uitgedaagd blijven tot en met het allerhoogste niveau van professional. Mede dankzij de ruim 600 gekwalificeerde golfprofessionals kan dat.

6. Topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede prestaties van de Nederlandse top dragen bij aan de beleving en het plezier van golfers en beïnvloeden het imago van de sport positief.

Speerpunten

Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, is volgens de NGF een verandering in de golf(club)cultuur noodzakelijk waarbij de (individuele) golfer centraal staat. In dit veranderingsproces wil de NGF een nadrukkelijke rol spelen. Daarbij is samenwerking met clubs, banen en andere stakeholders het uitgangspunt. Om de noodzakelijke veranderingen te kunnen realiseren, is voor de volgende speerpunten gekozen:

Jeugd- en familiegolf
Met de demografische ontwikkelingen in het achterhoofd zijn er drie redenen om te investeren in jeugdgolf:

 

  • Voor de korte termijn: om golf als familiesport een kans te geven. Zonder jeugd geen familiegolf.
  • Voor de middellange termijn: om succesvolle topgolfers voort te brengen. Zonder jeugd geen talentontwikkeling.
  • Voor de lange termijn: om de instroom te waarborgen. Jong geleerd is oud gedaan. Generatie na generatie.

 

Sportief Beleid
De sport is vooral wat golfers bindt aan de club en baan. Het is de overtuiging van de NGF dat iedere golfer een sportieve ambitie heeft. En we weten inmiddels dat hoe vaardiger mensen worden vanaf hun allereerste kennismaking, hoe langer ze aan de sport verbonden blijven.

 

Duurzaam beheer
De afgelopen jaren is onder leiding van de NGF gebouwd aan een stevig fundament voor de verduurzaming van golfbaanbeheer. Ook aspecten als baanonderhoud, natuur- en landschaps-, energie- en afvalbeheer en relaties met de omgeving kwamen daarbij aan bod.De uitdaging in de komende jaren is dat beheerders en bestuurders het pesticiden gebruik flink terugbrengen zonder dat de speelkwaliteit daaronder te lijden krijgt. Hiervoor is per accommodatie een visie nodig die vertaald kan worden naar haalbare beheer- en zakelijke doelstellingen.

Topgolf
De NGF ziet topsport als een van haar kerntaken. Topsport draait op zes pijlers: sporters, coaches, wedstrijden/ competities, trainingsomgeving, specialistische omgeving en organisatie/leiderschap.De NGF heeft de droom dat in 2024 een Nederlandse golfer of golfster een medaille haalt op de Olympische Spelen. Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent dit dat er structureel 2 tot 3 Nederlandse spelers en speelsters in de top 100 van de wereld moeten meedraaien.Wedstrijden

De NGF organiseert gedurende het jaar een aantal wedstrijden door het hele land zoals: - diverse jeugdtours voor verschillende leeftijden en handicapcategorieën,
- nationale kampioenschappen voor diverse leeftijdcategorieën bij
                                   zowel de dames/meisjes als de heren/jongens,
- het Nationaal Open waarin topamateurs zich kunnen meten met
                                   in Nederland werkzame professionals.
In het voorjaar (april/mei) organiseert de NGF de landelijke competitie tussen teams van diverse clubs. Ook Kieviten neemt met een aantal teams deel aan de NGF-competitie voor C-clubs. 
Voor meer informatie bezoek de site www.golf.nlDe contactgegevens van de NGF zijn:

Nederlandse Golf Federatie
Postadres: Postbus 8585, 3503 RN Utrecht
Telefoon: 030 - 242 63 70, Fax: 030 - 242 63 80
Bezoekadres: Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht
E-mailadres: [email protected]
Website: www.golf.nl
NGF Informatieplein:  http://ngfinformatieplein.nl

 

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen