Golf Regelrubriek

Golf Regelrubriek

Net wel (of net niet)

Onder deze titel dit keer een column over de netten op onze baan. We onderscheiden bij Kieviten twee soorten namelijk

1)    De netten tussen de golfbaan en de hockeyvelden

2)    De interne beschermingsnetten bij hole 3 en de afslagplaatsen van hole 5 en 8


Wat mag er nu wel en wat mag er nu niet?

1)  De netten tussen de golfbaan en de hockeyvelden

Eigenlijk is het heel eenvoudig; de netten die zijn opgesteld tussen de golfbaan en de hockeyvelden hangen allemaal achter de witte palen en dus Buiten de Baan.

Als een speler zijn bal slaat en deze komt tot stilstand zodanig dat de speler bij zijn volgende slag last heeft van het net dan kan de speler alleen maar de bal onspeelbaar verklaren en één van de opties genoemd in Regel 28 toepassen (met de bijbehorende strafslag).

Wat nu als je, door een klein beetje het net opzij te duwen wel een slag kan maken, mag dat dan? Het antwoord ligt verscholen in de vorige paragraaf. Het net hangt buiten de baan. Het mag dus NIET!!!

Dan nu de situatie dat er veel wind staat en het net zodanig bol komt te staan dat een deel ervan boven de baan hangt. Er kan dan een situatie ontstaan dat de speler (hoewel deze als er geen wind zou zijn totaal geen last zou hebben van het net) zijn slag niet kan doen omdat de wind het net in een positie heeft geblazen dat hij er last van heeft bij het innemen van zijn stand of bij het maken van zijn swing. Mag hij dan iets doen? Decision 24/4 geeft hierop het antwoord. Er staat letterlijk: "A fence defining out of bouds is not an obstruction even if part of it is inside the boundary line formed by the fence posts”
Jammer dus voor de speler, maar er rest hem alleen maar de Onspeelbare bal oplossing.
(Hetzelfde geldt overigens als een speler last heeft van een metalen hek dat naar de baan toe gebogen is).

Zoals altijd bij een onspeelbare bal zijn er drie opties om het spel te vervolgen. Allemaal kosten ze de speler één strafslag:

a)    Terug naar de plaats waar u de laatste slag hebt gedaan en vanaf die plaats een nieuwe bal spelen.

b)    Vanaf de plaats waar de bal ligt in een rechte lijn vanaf de vlag naar achter en droppen op die lijn. Omdat de netten out of bounds aangeven zal dat in dit geval geen optie zijn.

c)    Vanaf de plaats waar de bal ligt twee stoklengtes uitmeten (niet dichter naar de hole) en binnen die twee stoklengtes de bal droppen.

Nu is er rondom hole 5 en 6 nog een andere mogelijkheid om het spel te vervolgen. We hebben daarvoor een speciale Plaatselijke Regel ingesteld namelijk:

Als een speler, bij het innemen van zijn stand of het maken van zijn swing, last heeft van het net achter hole 5 of de netten achter of rechts van hole 6 die de grens van Buiten de Baan aangeven dan mag hij, als extra optie naast de opties genoemd in Regel 28, met bijtelling van één strafslag een bal droppen in de dropzone nabij de betreffende hole zelfs als deze dichter bij de hole is. De positie van de dropzone is aangegeven door middel van een witte tegel in het gras. De bal moet worden gedropt binnen één stoklengte van deze tegel. Nadat de bal correct is gedropt is deze in het spel (ook als deze dichter naar de hole rolt) tenzij de bal na de drop meer dan twee stoklengten verrolt.


2)  De interne beschermingsnetten bij hole 3 en de afslagplaatsen van hole 5 en 8

Alle andere hekken en netten staan in de baan en zijn derhalve vaste obstakels. Deze mogen wel straffeloos worden ontweken als de speler last heeft bij het innemen van zijn stand of bij het maken van zijn swing.
LET OP!! Als een speler wel een swing kan maken maar het net staat tussen hem en de plaats waar hij naar toe wil spelen dan mag de speler het net NIET ontwijken.

Hoe moet nu worden gehandeld als er sprake is van belemmering door een net?
De speler moet het dichtstbijzijnde punt bepalen waar hij wel zijn stand kan innemen en zijn swing kan maken (èn dat niet dichter bij de hole is èn dat bovendien niet in een hindernis of op de green is (in het geval van belemmering door een net). Vanaf dit punt mag de speler zijn bal droppen binnen één stoklengte. Te vaak zie ik spelers die denken dat als zij last hebben van het net, het hele net mogen ontwijken en dus een punt zoeken dat zo ver opzij is dat zij een vrij schot hebben naar de green. Dat is dus niet de bedoeling. U moet echt het dichtstbijzijnde punt opzoeken.

Ik hoop met dit verhaal enige duidelijkheid te hebben gebracht en fouten bij de toepassing van de Regels in de toekomst zo te voorkomen.


Rob Bom

 

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen