Hockey Sponsoring 

 

Sponsoring bij Kieviten – Afdeling Hockey    

Waarom sponsoren bij de Kieviten?

Sponsoren van onze club zijn de motor van mogelijkheden. Met behulp van sponsoren kunnen wij de uitvoering van het hockeybeleid verder versterken wat zowel het clubgevoel als de kwaliteit van hockey ten goede komt.

Wat biedt het u als sponsor?      

Sponsoring van Hockeyclub de Kieviten is een sympathieke manier om uw merkstrategie van uw organisatie te ondersteunen. De doelstelling van de sponsoractiviteiten van Kieviten is dan ook onze sponsoren een podium te bieden voor een interessante doelgroep.

De gezelligheid, vriendschappelijkheid, het opbouwen van een sociaal netwerk van vrienden en zakelijke contacten wordt binnen de organisatie van Kieviten en de Business Club als een groot goed beschouwd.       

Wij zijn Hockeyclub Kieviten, een familie hockey vereniging met ambitie! Onze sponsorvisie staat in het teken van de jeugd en een verdere professionalisering van een ambitieuze, betrokken familie hockeyclub. Als sponsor laat u zien de hockeyvereniging Kieviten een warm hart toe te dragen en onze ambities te ondersteunen door uw financiële bijdrage.

      

Bijgaand kunt u lezen welke diverse sponsormogelijkheden we binnen de hockeyvereniging Kieviten kennen. Sponsoring is maatwerk en daarom zijn wij uiteraard bereid u in een persoonlijk gesprek de sponsormogelijkheden toe te lichten en met u een op maat gemaakte sponsorovereenkomst te ontwikkelen. 

      

Huidige sponsoren die u zijn voorgegaan? U heeft ze vast al gezien langs de velden; Riverdale fashionable living, UNC+Delta en de Indian Maharadja zijn onze huidige (hoofd)sponsoren. Daarnaast hebben wij ook clubsponsoren die een substantiële bijdrage leveren aan onze vereniging. De lijst met sponsoren is terug te vinden op onze website www.kieviten.nl (afdeling hockey).
      

De sponsorcommissie:      

    

NAAM

FUNCTIE

EMAIL

TELEFOON

Dody Bauer

Voorzitter

[email protected]

06 48 17 96 40

Stef Schröder

sponsorcommissie

[email protected]

06 29 00 44 46

Patrick de Kanter

sponsorcommissie

[email protected]

06 53 10 63 41

Ties Rozema

sponsorcommissie

[email protected]

06 24 68 04 73

      

Sponsormogelijkheden:      

Er zijn meerdere sponsormogelijkheden. Sponsorcontracten worden afgesloten voor een periode van minimaal 2 seizoenen. Het jaarlijkse sponsorbedrag wordt na ondertekening van het sponsorcontract gefactureerd aan de sponsor. De kosten voor aanschaf van materialen ten behoeve van reclameborden, drukkosten voor bedrukking van shirts, trainingspakken e.d., zijn voor rekening van de sponsor.
      

1.    De Hoofdsponsoren van Kieviten: Vanaf  € 10.000,--      

Bedrijven of organisaties die substantieel bijdragen aan de begroting van de vereniging. In een sponsorcontract worden de afspraken vastgelegd en de tegenprestaties duidelijk uiteengezet. Uitingen, toewijzing van de financiële middelen aan begrotingsposten en herkenbare doelstellingen worden nadrukkelijk besproken en vastgelegd. Belangrijk te vermelden is dat een aanzienlijk deel van de bijdragen van hoofdsponsoren zullen worden besteed aan de jeugdopleiding, Dames 1 en Heren 1 en aan de selectieteams in de jeugd.

      

1.    De Clubsponsoren van Kieviten: van € 1.500,- tot € 10.000,--      

Bedrijven, organisaties of particulieren die bijdragen aan de investeringen en organisatie van activiteiten die direct resultaat laten zien bij de sportieve prestaties van de leden. Met name bestemd voor de jeugdleden. Trainers, trainingsactiviteiten, spel- en toernooidagen, clinics, bezoeken aan wedstrijden H1 en D1 en materialen zijn de begrotingsposten die hiervoor in aanmerking komen.

        

1.    De Hart van Kieviten sponsoren: vanaf € 100,-- tot € 1.500,--


De sponsorcommissie stelt zich ten doel een grote groep betrokken leden en ouders van jeugdleden bij de club en de organisatie van evenementen te betrekken. Hiervoor zoekt de sponsorcommissie een substantieel aantal bedrijven, ondernemers, zzp-ers en ook particulieren die voor bedragen variërend van € 100,-- tot € 300,-- financiële steun kunnen geven aan het Hart van Kieviten. Investeringen in materialen, een mini-speelveld voor de jeugd, feestelijke evenementen etc. zijn voorbeelden van de begrotingsposten die hiervoor in aanmerking komen. 


Overige mogelijkheden voor sponsoring:      

Teamsponsoring    
De Sponsorcommissie vindt het fantastisch als een lid en/of ouder via zijn/haar bedrijf een (niet selectie) team wil sponsoren met truien, jacks, trainingsbroeken of andere zaken.

Omdat we graag de belangen van onze (betalende) sponsoren optimaal en eerlijk willen dienen, bestaan er 'spelregels' voor het sponsoren van teams. Ook de komende seizoenen is deze regel onverminderd van toepassing.      

Vanaf seizoen 2016-2017 hebben onze sponsors The Indian Maharadja en LJ Sport speciale kledingpakketten samengesteld. Gedetailleerde informatie over de diverse kledingsoorten en prijzen zijn op te vragen bij de sponsorcommissie!

Deze regels zijn als volgt.

1. Sponsoring van een team is alleen toegestaan indien daar toestemming voor is gekregen van de Sponsorcommissie. Sponsoring houdt in: het ter beschikking stellen van attributen, voorzien van een commerciële opdruk. Waarbij onder "attributen" dient te worden verstaan alle soorten kleding (met uitzondering van de clubshirts), sporttassen etc.      

2. De regel geldt alleen voor attributen, voorzien van een uiting van een commercieel

    bedrijf. Het staat u dus geheel vrij een team te voorzien van onbedrukte materialen.

3. De club of wedstrijdshirts mogen niet van extra sponsoruitingen voorzien worden anders dan de door de sponsorcommissie bepaalde sponsoren

4. de ter beschikking gestelde attributen dienen voorzien te worden van het logo van de Kieviten. Het logo kan door de sponsorcommissie aangeleverd worden. Kosten voor bedrukking zijn voor rekening van de sponsor.

5. De toestemming wordt gekregen indien tevens een afdracht aan de club wordt gedaan    

(zie onderstaand)
      

Kosten (alle bedragen ex BTW)


11-tallen:                    € 200,00 per sponsor, met een maximum van € 400,00

E8-tallen :                   € 150,00 per sponsor met een maximum van  € 300,00

E6- en F-tallen:            € 100,00 per sponsor, met een maximum van € 200,00.

Deze regels hebben geen betrekking op de gesponsorde kleding van de  selectieteams (jeugd vanaf D1 tot en met H1). Voor deze teams gelden afwijkende regels.

Het bedrag dat de teamsponsor bijdraagt aan Kieviten, komt ten goede aan het stimuleren van hockey op de Kieviten. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Sponsorcommissie.      

Overzicht Sponsor pakketten:      

Bordsponsor  1

Een sponsoruiting op het Van Santen & Santen veld (veld 1)

€ 3000,- ex BTTW en productiekosten

Bordsponsor 2

Een sponsoruiting op het Riverdale veld (veld 2)

€ 2.500,-  ex BTW en productiekosten

Bordsponsor 3

Een sponsoruiting op het UNC+ Delta veld (veld3)

 

€ 2.500 ex BTW en productiekosten

 Screen op de tribune

€ 1.600,- ex BTW en

productiekosten

Teamsponsoring

Het ter beschikking stellen van trainingspakken of overige hockey attributen

OVERZICHT TEAMKLEDINGPAKKET OP TE VRAGEN BIJ DE SPONSORCOMMISSIE

Evenementsponsor

Het financieel doneren voor een evenement. Met naamsvermelding op het evenement gebonden communicatie

Ntb

Sponsoring in Natura

Het leveren van goederen in plaats van een financiële bijdrage, Denk aan hockey attributen als hockeyballen, fluitjes, handschoentjes, sticks etc.

Ntb

            

 De Hockey Businessclub Kieviten.      

Sponsoren uit alle sponsorcategorieën zijn automatisch lid van de Business club Kieviten.

Er worden periodiek activiteiten georganiseerd en gezamenlijk wedstrijden bezocht van Dames en Heren 1. De business club leden hebben toegang tot een aparte tribune waar drankjes en hapjes worden verzorgd. Er is een Facebook pagina en een gedrukte nieuwskrant waarmee alle leden op de hoogte blijven van de agenda en van de nieuwe sponsoren. Alle sponsoren worden vermeld met naam en logo op de website van Kieviten en op de Facebook pagina.       

VCK      

Vanuit de Omni-sportvereniging Kieviten is in het jaar 2000 door een aantal enthousiaste bevriende Kieviten-leden de Vrienden Club Kieviten (VCK) opgericht.      

De leden van deze ‘business’ club steunen met hun bijdragen diverse projecten van de Kieviten zowel op het gebied van hockey, tennis als golf.
De leden van de VCK genieten jaarlijks 3-4 keer op een doordeweekse avond met elkaar van een gezellig en aansprekend uitje.
Het programma heeft afwisselend een educatief, cultureel, doch bovenal culinair karakter. Regelmatig worden interessante gastsprekers uitgenodigd. Ook het zakelijke aspect wordt met het aangename verenigd. Geen primaire doelstelling maar wel een nuttige bijkomstigheid.

Wilt u meer weten over de VCK ? neem contact op met [email protected].

ALLE SPONSOREN ZIJN AUTOMATISCH LID VAN:   

DE BUSINESS CLUB KIEVITEN – ONDERNEEM EN INITIEER
      

Wilt u uw relatienetwerk versterken, uw naamsbekendheid vergroten, uw maatschappelijke betrokkenheid tonen en Hockeyvereniging de Kieviten ondersteunen? Wordt lid van de Business Club Kieviten en steun onze activiteiten met uw financiële steun.