tennis ledeninformatie aanmelden

Aanmelden voor een lidmaatschap
Je kunt je opgeven via hetaanmeldformuliervoorzien van één recente digitale pasfoto's (komt er op je KNLTB-tennispas) moet je dat opsturen naarde ledenadministratie:mailto:[email protected]

Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart .

Bij je inschrijving machtig je de vereniging om de contributie jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Pasfoto-vervangservice

Als je de foto op je KNLTB-pas wil vervangen, moet je zorgen dat de ledenadministratie vóór 10 januari een nieuwe pasfoto van je heeft. Wij zorgen er dan voor dat de KNLTB deze nieuwe foto op je pas plaatst.

Uw lidmaatschap geeft u de volgende mogelijkheden:

·Onbeperkt tennissen op de buitenbanen, via elektronisch afhangbord in het clubhuis

·De mogelijkheid om les te nemen bij één van onze professionele tennisleraren

·Deel te nemen aan tennis intensief training (info via leraren)

·Mee te doen op de clubavond (iedere woensdagavond) en clubtoernooien

·Gebruik te maken van alle faciliteiten binnen het clubgebouw

·Regelmatige toezending van de nieuwsbrief

·Aan te sluiten bij een competitie team

·Indien gewenst, deel te nemen binnen een van onze commissies.

·Meenemen van introducees die kennis kunnen maken met onze veelzijdige vereniging

Mocht u gebruik wilt maken van een binnenbaan voor recreatietennis of les dan moet u deze baan apart reserveren en betalen. Voor meer informatie: klik hier

Beëindigen van een lidmaatschap
Je bent lid totdat je zelf je lidmaatschap opzegt. Je dient voor 31 december van het laatste jaar dat je lid bent je lidmaatschap op te zeggen, anders wordt je lidmaatschap automatisch verlengd per 1 april van het jaar daarop (start nieuw tennisseizoen).

Bij het beëindigen van een lidmaatschap wordt een (schriftelijke) bevestiging door de ledenadministratie verzonden. Deze bevestiging is het bewijs van beëindiging van je lidmaatschap. Bewaar deze dus goed.

Heb je nog meer vragen voor deledenadministratiestuur dan een email naarmailto:[email protected]


 

 

Contact

Neem nu contact met ons op voor vragen

Dit formulier vraagt uitsluitend om uw persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Lees onze Privacyverklaring